Így működik a Billingo Céginfó

2022.02.01. 09:37

Keresés a Billingo Céginfóban

Kattins a Céginfó menüpontra. Egyszerűen és gyorsan rákereshetsz bármely egyéni vállalkozás, cég, civil szervezet vagy közintézmény naprakész információira cégnév vagy adószám alapján, amit az oldal tetején, a szabadszavas keresőbe tudsz beírni. 

Kezdd el begépelni a keresett cégnevet és a Billingo megjeleníti a releváns találatokat. A Minden találat gombra kattintva tekintheted meg az összes keresési feltételnek megfelelő céget.

A találati listán láthatod a cégek nevét és adószámát, címüket és státuszokat. A műveleteket jelző három pontra kattintva megtekintheted az adott céggel kapcsolatos részletes információkat és térképen meg is jelenítheted.


Cégadatlap megtekintése

Keresést követően a cég nevére kattintva tekintheted meg részletes adatlapját.

Milyen adatokat találsz a Céginfóban?

Legfelül található a cég jelenlegi státusza, amely lehet:

 • Nyilvántartásba vett

 • Működő

 • Működő (negatív eseménnyel)

 • Szüneteltetett

 • Megszűnt

 • Törölt

Majd:

 • A cég/vállalkozás teljes neve

 • Cégformája

 • Székhelye 

 • Adószáma

A cég székhelyét a térkép ikon segítségével megtekintheted térképen, valamint az adatokat nyomtathatod is.

Egyéni vállalkozói információk

 • Rövid név

 • Székhely

 • Adószám

 • Nyilvántartási szám

 • KSH statisztikai számjel

 • Státusz

 • Alapítás dátuma

 • Főtevékenység
  A másol ikon segítségével könnyedén kimásolhatod a megfelelő adatokat.

Céges adatok

ÁTTEKINTÉS

Alapadatok

 • Rövid név

 • Székhely

 • Adószám

 • Cégjegyzékszám

 • Státusz

 • Alapítás dátuma

 • Főtevékenység

Pénzügyi és létszámadatok

 • Jegyzett tőke

 • Nettó árbevétel

 • Elérhető pénzügyi beszámolók

 • Utolsó létszám adat

 • Létszám

 • Tulajdonosok száma

 • Vezetők száma

Események

Itt az éppen aktív pozitív és negatív eseményeket  jelenítjük meg az elmúlt 2 évből.

 • Pozitív események

 • 2 éven belüli pozitív események

 • Negatív események

 • 2 éven belüli negatív események

Elektronikus elérhetőségek

Itt akár több értesítési e-mail cím is szerepelhet.

Tulajdonosok

Cégformától függően jelenik meg a tulajdonosok neve. 

Bankszámlaszámok

A Céginfó megjeleníti a bankszámlaszámokat és a számlavezető bank nevét.

Vezetőség

Ennél a pontnál tekinthetők meg a cég vezető tisztségviselői.

CÉGADATOK

A cégekről a cégbíróságokon nyilvántartott adatok körét törvény határozza meg és ezek vállalkozási formától függően eltérőek lehetnek. Minden cég esetében a róla rendelkezésre álló adatok kerülnek feltüntetésre a Céginfóban. 

A Cégadatok felső sávjában az Ugrás a szekcióhoz legördülő menüből kiválaszthatod, hogy mely céges adatok érdekelnek, ekkor Billingód automatikusan a kiválasztott adatok szekciójára ugrik.

Billingód alapesetben a főbb céges adatkategóriákat mutatja, a jobb oldali kis nyílra, vagy az Összes kinyitása gombra tekinthetők meg a részletes adatok. 

Ha már elolvastad a számodra fontos információkat, akkor a jobb oldali nyíllal vissza is tudod zárni a lenyíló ablakot.

A cégadatoknál az információk az alábbiak szerint kerültek feltüntetésre:

I. Cégformától független adatok

 1. Általános adatok - Itt a cégforma megnevezését, a cégjegyzékszámot és az alapítás dátumát láthatod.

 2. A cég elnevezése - Itt találod a cég teljes megnevezését, valamint hogy mikortól hatályos, mikor került bejegyzésre, mikor történt változás és ezt mikor tették közzé.

 3. A cég rövidített elnevezése -  Ez a cég rövidített neve.

 4. A cég idegen nyelvű elnevezése - Amennyiben a cégnek van idegennyelvű elnevezése, azt itt tüntetjük fel.

 5. A cég székhelye - A cég bejelentett székhelyét láthatod, ahol a központi ügyintézés történik.

 6. A cég telephelye - Itt jelenítjük meg a cég telephelyét, amely a tevékenység gyakorlásának helye és a cég székhelyével azonos közigazgatási területen van.

 7. A cég fióktelepe -  A cég fióktelepénél a cég azon telephelyét tüntetjük fel, amely a cég székhelyétől közigazgatásilag eltérő helyen van.

 8. A létesítő okirat kelte - Itt az alapszabály, alapító okirat, társasági szerződés, létesítő okirat elfogadásának időpontja kerül feltüntetésre.

 9. A cég tevékenysége - A cég által a létesítő okiratban megjelölt tevékenységi körök láthatók.

10. A működés befejezésének időpontja - Olyan cégek esetében, amelyek meghatározott időtartamra lettek alapítva a működés befejezésének időpontja tekinthető meg.

11. A cég jegyzett tőkéje - Itt található a cég jegyzett tőkéjének összege, pénzneme.

12. A képviselet módja - A képviselet módja lehet önálló vagy együttes. 

13. A képviseletre jogosultak adatai - A törvényi előírásoknak megfelelően láthatók a képviseletre jogosultakkal kapcsolatos információk.

14. A könyvvizsgáló(k) adatai - A könyvvizsgáló(k) adatai tekinthetők meg a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.

15. A felügyelőbizottság adatai -  A felügyelőbizottság adatai láthatók a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.

16. A jogelőd cég(ek) adatai - Cégátalakulás nyomán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) nevét, cégjegyzékszámát és címét tüntetjük fel. 

17. A magyar, illetve külföldi részvétellel működő cégben érintett állam(ok) betűjele - Magyar illetve külföldi részvétellel működő cég esetében az érintett állam(ok) betűjele jelenik meg, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve közvetlen kereskedelmi képviselete esetén pedig a külföldi vállalkozás székhelye szerinti állam betűjele.

18. Kamarai tagság - Annak a kamarának a megnevezése jelenik meg, melynek tagja a cég.
19. társadalombiztosítási folyószámla száma - A cég társadalombiztosítási azonosítója.

20. A cég statisztikai számjele - Itt a cég Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott azonosítója jelenik meg.

21. A cég adószáma -  A cég adóhatóság által meghatározott azonosítója kerül feltüntetésre.

22. A jogutód cég(ek) adatai - Itt található a  cégátalakulás folytán létrejött jogutód cég(ek) neve, cégjegyzékszáma és címe.

23. A cég működésének felfüggesztése - A működés felfüggesztésének kezdete és vége.

24. A cég megszűntnek nyilvánítása - Itt kerül feltüntetésre az a dátum, amikor a céget megszűntnek nyilvánították.

25. A jogutód nélküli megszűnés elhatározásának dátuma - A megszűnés elhatározásának időpontja.

26. A végelszámolás kezdete és befejezése - A végelszámolási eljárás kezdetének és végének dátuma.

27. A csődeljárás kezdete és befejezése - A csődeljárás kezdetének és végének kelte.

28. A felszámolás kezdete és befejezése - A felszámolási eljárás kezdetének és végének kelte.

29. Jogerős bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per adatai - Feltüntetésre kerül a végzés száma, a per ügyszáma, valamint a perindítás és a per befejezésének dátuma.

30. A létesítő okirat érvénytelenségének megállapítása iránti per adatai - 

Megtekinthető a létesítő okirat dátuma, a per ügyszáma, illetve a perindítás és a per befejezésének dátuma.

31. A társasági határozat felülvizsgálata iránti per adatai -  Tartalmazza a cég által hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perindítást, a per ügyszámát és a per befejezésének dátumát.

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma - Magában foglalja a cég valamennyi pénzforgalmi számláját, valamint az azokat vezető pénzügyi intézmények nevét és székhelyét.

33. A végrehajtás adatai -  Megtalálható a végrehajtás elrendelésének időpontja, a végrehajtás ügyszáma, és a végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma.

34. A biztosítási intézkedés adatai -  Megtekinthető a biztosítási intézkedés időpontja, a biztosítási intézkedés ügyszáma és az intézkedést elrendelő bíróság jelzőszáma.

35. A cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének lefoglalása -

Tartalmazza a tagot (részvényest) tartalmazó rovat számát, a vagyoni részesedés lefoglalásának időpontját, a végrehajtási ügy számát, a végrehajtást foganatosító végrehajtó nevét és szolgálati helyét.

36. A megszüntetési (hivatalbóli törlési) eljárás adatai - Látható a megszüntetési (hivatalbóli törlési) eljárás kezdete és vége.

37. A büntetőjogi intézkedés adatai - Tartalmazza az eljáró hatóság megnevezését, a határozatának számát, keltét, a tevékenység korlátozásának tényét és jogerőre emelkedésének napját.

45. A cég elektronikus elérhetősége - Itt látható a cég honlapja és az elektronikus kézbesítési címe.

46. Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai - Feltüntetésre kerül, hogy elismert vállalatcsoportba tartozik-e a cég, és ott meghatározó tag-e.

47. Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai - Tartalmazza az elismert vállalatcsoport többi tagjának cégjegyzékszámát, nevét és székhelyét.

48. A közhasznúsági fokozat adatai - Megjelenítésre kerül a közhasznúsági fokozat, illetve jogállás, valamint annak megszerzésének kelte.

49. A cég cégjegyzékszámai - A cég cégjegyzékszámai láthatók.

50. A cég központi ügyintézésének helye - Azok a helyek találahatók meg, ahol a cég központi ügyintézési teendői történnek.

51. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok - 

Tartalmazza, hogy a cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő anyavállalat, vagy összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat.

52. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai - 

Az  összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai tekinthetők meg.

53. A cég üzleti évének mérlegfordulónapja -  A cég üzleti évének mérlegfordulónapja kerül megnevezésre.

54. Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló - Tartalmazza a tulajdonosi joggyakorló szervezet adatait, ha a cégben a Magyar Állam tulajdonos (tag).

55. A képviseletre jogosult személy, vagy minősített többséggel rendelkező tag, vagy az uralkodó tag korlátlanul felelős a cég tartozásaiért

A képviseletre jogosult személy vagy a minősített többséggel rendelkező tag adatai láthatók, valamint az, hogy korlátlanul felelős a cég tartozásaiért.

56. A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén szerepel a cégnyilvántartásban -  Tartalmazza az Európai Unió azon hivatalos nyelveit, amelyen szerepel a cégiratok fordítása a cégnyilvántartásban.

57. Eltiltás hatálya alatt álló tagra, képviselőre vonatkozó adatok - Itt látható, amennyiben a társaság tagja vagy képviselője eltiltás hatálya alatt áll, valamint az eltiltás kezdete és vége.

58. A kényszertörlési eljárás adatai - Látható a kényszertörlési eljárás kezdete és vége.

59. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége - Tartalmazza a cég hivatalos elektronikus elérhetőségét.

60. Európai Egyedi Azonosító - A cég Európai Egyedi Azonosítóját láthatod.

61. A cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének büntetőeljárásban alkalmazott zár alá vétele -  Tartalmazza a tagot (részvényest) tartalmazó rovat számát, a kényszerintézkedést elrendelő határozat számát, a zár alá vétel időpontját és összegét.

62. A reorganizációs eljárás kezdete és befejezése -  Látható a nyilvános reorganizációs eljárás kezdete és befejezése.

II. Cégforma függő adatok

Itt található minden olyan információ, amely kifejezetten cégspecifikus.

01 - Vállalat: 1. A vállalat típusa, 2. A vállalat irányítási formája

02 - Szövetkezet: 1. Felügyeleti biztos kijelölésének adatai

03 - Közkereseti társaság: 1. A közkereseti társaság tagjai

04 - Gazdasági munkaközösség: 1. A gazdasági munkaközösség tagjai

05 - Jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösség: 1. A jgmk. működéséért felelősséget vállaló jogi személy adatai

06 - Betéti társaság: 1. A betéti társaság beltagja(i), 2. A betéti társaság kültagja(i), 3. A betéti társaság kültagja(i) betétjeinek együttes összege

07 - Egyesülés: 1. Az egyesülés tagjai

08 - Közös vállalat: 1. A közös vállalat tagjai

09 - Korlátolt felelősségű társaság: 1. A társaság tagjainak adatai, 2. Az üzletrészen alapított zálogjog adatai, 3. A közös tulajdonú üzletrész tulajdonosainak adatai

10 - Részvénytársaság: 1. A részvényesek adatai, 2. A részvénytársaság működési módja, 3.A részvényátruházás korlátozásának jelzése, 4. A bemutatóra szóló részvények adatai,

 1. A névre szóló részvények adatai, 6. A kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények adatai, 7. A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények adatai, 8. A részvénytársasági hirdetmények közzététele, 9. Az ügyvezetés típusa,  10. A részvények száma és névértéke, 11. A szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás és társaság adatai, 12. Felügyeleti biztos kijelölésének adatai

11 - Egyéni cég: 1. A cégtulajdonos adatai

12- Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete: 1. A külföldi vállalkozás adatai, 2. A külföldi vállalkozás nyilvántartását vezető hatóság adatai, 3. A külföldi vállalkozás vezető tisztségviselőinek adatai

13 - Oktatói munkaközösség: 1. A cég típusa, 2. A tagok adatai

14 - Közhasznú társaság: 1. A közhasznúsági fokozat, 2. A tagok adatai, 3. A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezet adatai

15 - Erdőbirtokossági társulat

 16- Vízgazdálkodási társulat: 1. A társulat típusa, 2. Az ellenőrző bizottsági/felügyelő bizottsági tagok adatai

17 - Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe: 1. A külföldi vállalkozás adatai, 2. A külföldi vállalkozás nyilvántartását vezető hatóság adatai, 3. A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai

18 - Végrehajtó iroda: 1. A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai, 2. A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai

19 - Európai gazdasági egyesülés: 1. Az európai gazdasági egyesülés tagjai, 2. Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok

20 - Európai részvénytársaság: 1. A részvényesek adatai, 2. A részvénytársaság működési módja, 3. A részvények száma és névértéke, 4. A kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények száma és névértéke, 5. A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke, 6. A részvénytársasági hirdetmények közzététele, 7. Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok, 8. Az ügyvezetés típusa, 9. A részvény átruházásának korlátozása, 10. A szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás és társaság adatai

21 - Közjegyzői iroda: 1. A közjegyzői iroda tagjainak adatai

22 - Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye: 1. A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés adatai, 2. A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai

23 - Európai szövetkezet: 1. Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok, 2. Az ügyvezetés típusa

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓK

A pénzügyi beszámolók adatait 5 évre visszamenőleg táblázatban összefoglalva tekintheted meg.

Megtalálhatók a cég feltöltött pénzügyi beszámolói évek szerint lebontva, mely az alábbi információkat tartalmazza:

 • Értékesítés nettó árbevétele

 • Üzemi eredmény

 • Adózás előtti eredmény

 • Mérleg szerinti eredmény

 • Adózott eredmény

 • Eszközök összesen

 • Befektetett eszközök

 • Forgóeszközök

 • Pénzeszközök

 • Aktív időbeli eltárolások

 • Saját tőke

 • Céltartalékok

 • Kötelezettségek

 • Adófizetési kötelezettség

 • Rövid lejáratú kötelezettségek

 • Hosszú lejáratú kötelezettségek

 • Passzív időbeli elhatárolások

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

A Céginfóból le tudod tölteni a mérlegadatok kiegészítő mellékleteit a letöltő ikon segítségével. Évekre lebontva láthatod, hogy az adott melléklet melyik mérleghez tartozik.

Alapítványok, civil szervezetek információi

 • Alapadatok

 • Bejegyzett név

 • Székhely

 • Adószám

 • Cégjegyzékszám

 • Alapítás dátuma

 • Közhasznúsági fok

 • Cél szerinti leírás

 • Képviseletre jogosultak

FONTOS: A Céginfó mindenki számára csak a fő felhasználói profilban érhető el, a hozzáadott munkatársak a fiókban nem látják a cégformációs szolgáltatást.

Kapcsolódó cikkek

Kérdésed van?

E-mail

E-mail

Kérdésed van, információra van szükséged?
Lépj kapcsolatba velünk.

Hétfőtől péntekig (munkanapokon)
7:00-18:00 óráig

hello@billingo
Telefon

Telefon

Kérdésed van, információra van szükséged?
Kollégáink telefonon is segítenek.

Hétfőtől péntekig (munkanapokon)
10:00-15:00 óráig

+36-1/500-9491

A Billingód bárhova veled tart.

Töltsd le az applikációt!

App store Google
App store Google
Billy
Oldal tetejére