Miben segíthetünk?

Storno számla vagy helyesbítő számla? Mikor melyiket kell alkalmazni?

Módosítva: 2019-10-07 13:28:10

Ezzel kapcsolatban a NAV-tól kértünk állásfoglalást, mely szerint:


A jelenleg hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) a számlakorrekció körében részletes szabályokat nem tartalmaz, e körben kizárólag a számlával egy tekintet alá eső okiratról tesz említést a 170. §-ában.

E paragrafus értelmében az említett okirat kötelező adattartalma a következő:
a) az okirat kibocsátásának kelte;
b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja;
c) hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;
e) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.

A számlával egy tekintet alá eső okirat bármilyen megnevezéssel (például sztornó számla, helyesbítő számla, jóváíró számla, módosító számla stb.) elfogadható, ha ez a bizonylat egyébként tartalmában megfelel az Áfa tv. 170. §-a szerinti számlával egy tekintet alá eső okiratnak, abból kiderül a korrekció ténye, illetve a tényleges helyzetnek megfelelően korrigálásra kerül az eredeti bizonylat.

A fentiekből következően amennyiben egy számlát korrigálni kell, akkor az számlával egy tekintet alá eső okirattal, azaz vagy módosító/helyesbítő számlával, vagy pedig az eredeti számla sztornírozásával és – amennyiben a korrekció tartalmában nem érvénytelenítést valósít meg – ezzel együtt új számla kibocsátásával történhet.


A hibás számlák javításával kapcsolatban az adozona.hu oldalon is található egy hasznos cikk a témában: http://adozona.hu/afa/Itt_a_NAV_utmutatoja_hogyan_kell_javitani_a_E75UM9#